202007_5w_takenoan-gotyoume

銀座でランチが味わえる和食店【銀座 竹の庵 5丁目本店】